Seznam skladeb

1. Bye Bye Beautiful
2. The Escapist